HAPPY SOCKS STARTADES VÅREN 2008. TVÅ VÄNNER HADE EN VISION OM ATT FÖRÄNDRA EN VARDAGLIG NÖDVÄNDIGHET TILL ETT FÄRGSTARKT DESIGNFÖREMÅL OCH EN VILJA ATT SPRIDA GLÄDJE. EN RIGID STANDARD AV UTMÄRKT KVALITET, HANTVERK OCH KREATIVITET. ETT KONCEPT SOM FÖRVERKLIGATS OCH FORMATS TILL PERFEKTION AV HAPPY SOCKS SKAPARKOLLEKTIV.